Doorgaan naar inhoud
Welkom bij Padellife - uw padelexpert!
Welkom bij Padellife - uw padelexpert!

Voorwaarden van handel

Bedrijf: Padellife ApS

Definities

Partijen bij de overeenkomst

Onder "Klant" wordt verstaan de natuurlijke persoon die hoofdzkelijk buiten zijn handels- of beroepsactiviteit handelt en die, door het plaatsen van een bestelling bij Padellife, een aanbod doet tot aankoop en levering van bepaalde producten.

"Padellife" wordt in het navolgende zowel gebruikt voor de natuurlijke of rechtspersoon die, door middel van een onderbevestiging, de bestelling van de Klant aanvaardt en de bestelde producten verkoopt, als voor de website van waaruit de producten worden aangeboden en besteld.

Recht van terugtrekking

Als de klant binnen 14 dagen na de levering aan Padellife kenbaar maakt dat hij of zij zich terugtrekt, zal Padellife het ontvangen bedrg, exclusief verzendkosten, terugbetalen. De klant betaalt de verzendingskosten om de producten terug te sturen. Terugbetalingen geschieden met hetzelfde betaalmiddel dat oorspronkelijk door de klant is gebruikt.

Bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen; kan Padellife de terugbetaling inhouden tot Padellife de goederen heeft ontvngen. Tenzij u tegen die tijd het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden.

Retourneren

Bij het retourneren van de goederen is de klant verantwoordelijk dat de goederen zorgvuldig zijn ingepakt. De Klant dient een kopie van de orderbevestiging bij te voegen. De Klant draagt het risico voor de goederen vanaf het moment van levering tot het moment dat Padellife de goederen heeft ontvangen. Wij aanvaarden geen pakketten die onder rembours worden verzonden.

Toestand van goederen bij terugzending

De Klant is alleen aansprkelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard, de kenmerken en de waarde van de goederen vast te stellen.En de manier waarop het werkt. Met andere woorden, u kunt het product uitproberen alsof u het in een fysieke winkel uitprobeert. Als het artikel meer wordt uitgeprobeerd dan hierboven is beschreven, wordt het beschouwd als gebruikt. Dit betekent dat als u uw aankoop annuleert, u slechts een deel of niets van de aankoopprijs terugkrijgt, afhankelijk van de handelswaarde van de goederen op het moment van de retourzending. Om een volledige terugbetaling te ontvangen moet u het artikel testen zonder het daadwerkelijk te gebruiken.

Product informatie

Op Padellife staan de belangrijkste kenmerken van het product vermeld, voor nadere informatie of vragen over bestaande informatie kunt u een e-mail sturen naar info@padellife.nl.

Bestellen

De presentatie van producten samen met een prijs bij Padellife is geen bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De bestelling van goederen bij Padellife.dk door de Klant vormt geen bindende aanvaarding, maar veeleer een bindend aanbod aan Padellife om de productenonder de vermelde voorwaarden af te nemen.Een bindende overeenkomst tussen Opdrachtgever en Padellife komt eerst tot stand wanneer Padellife het door Opdrachtgever gedane aanbod aanvaardt door middel van een orderbevestiging.

Betaling

De accountgegevens die u invoert bij het kopen van goederen worden rechtstreeks naar PBS verzonden in gecodeerde vorm (SSL) die alleen u en PBS kunnen lezen. Niemand anders kan de informatie over u zien of opslaan. Bij ankoop met een credit of debit kart, wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven zodra de goederen worden verzonden. Als u ervoor kiest om het artikel onder rembours te ontvangen, wordt het bedrag betaald bij ontvangst van het artikel.Het risico van onopzettelijke vernietiging of aantastingOp het ogenblik van de overhandiging van de bestelde goederen aan GLS, gaat het risico van bederf of beschadiging van de bestelde goederen ten gevolge van toevallige omstandigheden, waaronder de omstandigheden van derden over op de Klant.

Klacht

Padellife geeft een garantie van 2 jaar vanaf de factuurdatum op de produktie- en materiaalfouten (gebreken). De garantie dekt geen defecten, beschadigingen of slijtage die rechtstreeks het gevolg zijn van een verkeerde bediening, slecht onderhoud, geweld, of een onbevoegde interventie.De factuur moet bij gebruik van de claim aan Padellife worden voorgelegd.Klachten over gebreken aan geleverde producten dienen, nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt, binnen een redelijk termijn aan Padellife kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke daarvan verliest de Klant zijn of haar recht op het gebrek te beroepen.Specificeer en toon, indien gevraagd, de aard van de afwijking aan.

Privacybeleid & Cookies

Om een overeenkomst met ons te kunnen sluiten, hebben wij de volgende informatie nodig

Naam

Adres

Telefoon nummer

E-Mail Adres

Wij registreren uw persoonsgegevens om de producten bij u te kunnen afleveren. Door het verstrekken van bovenstaande gegevens gaat u ermee akkoord dat wij per e-mail of SMS contact met u kunnen opnemen met informatie over uw bestelling.Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet over persoonsgegevens.

Opslag

De persoonsgegevens worden bij Padellife (Padellife ApS) geregistreerd en gedurende 5 jaar beward, vanaf het einde van het boekjaar waarin de transactie is voltooid, waarna de gegevens worden gewist.De gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met Boekhoudwet § 10 van de Deense Wet.De informatie wordt veilig en vertrouwelijk opgeslagen op computers met beperkte toegang in gecontroleerde faciliteiten. De beveiligingscontroles worden voortdurend herzien om ervoor te zorgen dat de gebruikersinformatie altijd veilig en in overeenstemming met uw rechten als gebruiker wordt behandeld. 100% veiligheid kan nooit worden gegarandeerd voor gegevensoverdracht via het internet. Wanneer gegevens elektronisch worden verzonden en opgeslagen, bestaat het risico van ongeoorloofde toegang tot informatie door anderen - daarom verstrekt u uw persoonlijke informatie op eigen risico.De snelle ontwikkeling van het internet betekent dat wijzigingen in onze omgang met persoonlijke gegevens noodzakelijk kunnen worden, daarom behouden wij ons het recht voor deze richtlijnen voor de omgang met persoonlijke gegevens bij te werken/te wijzigen. Indien dit actueel wordt, zal de datum "laatst bijgewerkt" onderaan de pagina worden gecorrigeerd. In geval ingrijpende wijzigingen zal dit zichtbaar op de website worden aangekondigd.Wij slaan klanteninformatie niet gecodeerd op.Wij verzenden klanteninformatie niet gecodeerd

Derde Partij

Informatie die aan Padellife wordt gegeven zal op geen enkele wijze worden bekendgemaakt of verkocht aan derden, behalve in het kader van een herstructurering of een gedeeltelijke of volledige verkoop van het bedrijf. Elke openbaarmaking in een dergelijke situatie zal gebeuren in overeenstemming met de wetgeving inzake persoonsgegevens die op dat moment op dat gebied van kracht is. Wij bewaren geen persoonlijke informatie

Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op de harde schijf van uw eigen computer wordt geplaatst om deze te herkennen. Het is geen programma en kan gegevens op uw computer lezen of vernietigen.Alleen de website die de cookie op uw harde schijf heeft geplaatst, kan de inhoud van de cookie opnieuw lezen. Cookies kunnen geen virussen of dergelijke bevatten die schade aan uw computer toe kunnen brengen.Lees meer over cookies op www.cookiecentral.comOp www.mypadellife.com worden cookies uitsluitend gebruikt om de functionaliteit van de website te optimaliseren, zodat uw ervaring als klant kan worden verbeterd. Een technische functionaliteit die uw instellingen kan onthouden

Cookies kunnen worden verwijderd/geblokkeerd http://minecookies.org/cookiehandtering

Disclaimer en garantie

Padellife heeft het voor u makkelijk gemaakt om relevante informatie te verkijgen op andere websites door middel van vind-ik-leuks. Deze websites vallen buiten de controle van Padellife. Wij kunnen dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.Informatie over producten die besteld zijn op zulke websites is niet opgenomen in de beschrijving van de bestelde producten in de overeenkomst tussen de Klant en Padellife.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van vertraging in de levering van de bestelde producten aan de Klant, of van het gebrek aan de bestelde producten, wanneer de vertraging of het gebrek aan de bestelde goederen te wijten is aan het handelen of nalaten van de Klant of aan omstandigheden buiten de wil van Padellife, zoals oorlog, oproer, onlusten, brand, overheidsmaatregelen, inbeslagneming, deviezenbeperkingen, arbeidsconflicten van welke aard dan ook, met inbegrip van stakingen en lock-outs, en dergelijke.Padellife geeft geen onafhankelijke garantie voor de bestelde producten, en de Klant verkrijgt enkel de garanties die de fabrikant aan de Klant toedient.

Producten die UFRANCO of COD worden terug gestuurd zullen worden geweigerd. Gebruik voor retourzendingen GLS - geen alternatieve pakket distributeurs. Op deze manier kan het artikel worden getraceerd, mocht het tijdens de retourzending verloren gaan. U dient het artikel veilig verpakt op te sturen - samen met een kopie van de factuur en u dient duidelijk te schrijven dat u gebruik wilt maken van het retourrecht en dat u daarom de prijs van het artikel terugbetaald wenst te krijgen. Wij raden u aan het artikel als een voorzichtig pakket terug te sturen met GLS.U kunt uw aankoop ook annuleren, door het accepteren van de verzending te weigeren.Deze regels voor retourzendingen gelden voor alle producten die op afstand worden verkocht (aan particulieren) - ze gelden niet voor producten die in onze winkel worden afgehaald, noch voor producten die aan bedrijven worden verkocht.

Onder voorbehoud van wijziging

Padellife behoudt zich het recht voor om de voorwaarden die van toepassing zijn op deze website te wijzigen en bij te werken. Het is daarom belangrijk dat u zelf op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Misbruik

Misbruik van Padellife's naam of logo zal leiden tot een politierapport.